Privacyverklaring Haakenbreishop.nl

Inleiding

De Wolkoker
Friesestraat 34
7741GW Coevorden
T: 0524-516632
E: info@dewolkoker.nl

Wanneer u een account aanmaakt of als gast een bestelling plaatst bij de Haakenbreishop.nl, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Haakenbreishop.nl acht de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang en zal deze dan ook ten alle tijde zorgvuldig verwerken en beveiligen. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG), en treden wij op als Verantwoordelijke.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

Doel van de verwerking

Haakenbreishop.nl zal de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor haar eigen bedrijfsactiviteiten, en dan met name voor hieronder genoemde doelen:

Om het gemak waarmee u bij ons een bestelling plaatst te vergroten.
Om u nieuwe aanbiedingen te kunnen voorstellen.

Haakenbreishop.nl zal uw gegevens niet verstrekken aan derden indien u daar geen expliciete toestemming voor gegeven heeft. Haakenbreishop.nl kan uw gegevens echter wel aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe als gevolg van een (potentiële) rechtszaak genoodzaakt is en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Omschrijving gegevens

U kunt bij Haakenbreishop.nl een account aanmaken. Dit account bevat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Daarnaast worden gegevens betreffende uw bestelling(en) opgeslagen. U kunt uw persoonsgegevens ten alle tijde zelf wijzigen. U dient zelf expliciet toestemming te geven om de betreffende gegevens aan Haakenbreishop.nl te verstrekken. Uw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk geacht voor het uitvoeren van de doelen waarvoor deze opgeslagen zijn.

Bescherming van uw gegevens

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Ten eerste vindt uw bezoek aan Haakenbreishop.nl plaats via een beveiligde internet verbinding. Daarnaast zijn uw gegevens zijn niet van buitenaf te benaderen zonder in het bezit te zijn van de benodigde toegangsgegevens. Deze toegangsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Haakenbreishop.nl kan echter niet volledig garanderen dat uw persoonsgegevens nooit door onbevoegde derden ingezien of gewijzigd kunnen worden nadat deze de getroffen maatregelen hebben omzeild. Bij een mogelijke Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, zullen wij deze onderzoeken en daarop gepaste actie ondernemen. Indien noodzakelijk, zullen wij deze mogelijke Inbreuk ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opvragen van uw gegevens

U kunt uw opgeslagen persoonsgegevens altijd bekijken op uw account en indien nodig daar ook wijzigen. Indien u aanvullende informatie wilt ontvangen welke overige gegevens er van u opgeslagen worden, kunt u hiervoor contact opnemen via e-mail. Haakenbreishop.nl zal hier binnen vier (4) weken op reageren en indien mogelijk de u betreffende gegevens toesturen. Naar aanleiding van het voorgaande verzoek kunt u Haakenbreishop.nl verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van verwerking niet volledige of niet ter zake dienend zijn. U zal binnen vier (4) weken een antwoord krijgen wat betreft uw verzoek.

Verwijdering van uw gegevens

U kunt ten alle tijde Haakenbreishop.nl verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit houdt in dat u daarna geen gebruik meer kunt maken van uw account, tenzij u besluit om opnieuw een account aan te maken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik cookies

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer kan achterlaten om bepaalde informatie in op te slaan. Voor sommige cookies is het, volgens Europese wetgeving, nodig om u toestemming te vragen voordat deze geplaatst worden. Het betreft cookies die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen of het volgen van surfen zoekgedrag. Meer informatie hierover kunt u vinden op rijksoverheid.nl. Haakenbreishop.nl gebruikt functionele cookies om uw gebruik van de webshop mogelijk te maken. Deze cookies zijn nodig om u de dienst te kunnen bieden.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden zodra er technische of organisatorische wijzigingen plaatsvinden in onze webshop. Zo’n wijziging zal altijd naar u gecommuniceerd worden via het door u in uw account opgegeven e-mailadres met een bepaalde ingangsdatum. U heeft uiteraard altijd het recht om uw account op te zeggen indien u niet akkoord gaat met de nieuwe privacyverklaring. U kunt het moment van de laatste aanpassing van deze privacyverklaring in de inleiding vinden.